No. 339, Mahabandola Street, Mayangone Township, Yangon | 09-443029053

Blog

Post Profile

: By Admin

2021-01-15 18:24:29

COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၅-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

Post Content

၁။ (၂၅-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲ မှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ ပထမအသုတ်အဖြစ် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သည့် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၂)

Video Attachment

Photo Attachment